Pengurusan Projek Step-By-Step (PM)

by admin
250 views

[social_media_link]

Bawah topik utama Project Management ini saya akan lebih bercerita dan berkongsi tentang ilmu Project Management yang wajib diaplikasikan dalam bisnes anda.

Sebelum ke artikel selanjutnya lebih mendalam berkenaan Project Management atau dalam bahasa Melayu mudah ialah Pengurusan Projek. Anda kena faham dahulu maksud  ‘PROJEK’.

Dalam Poject Management, istilah ‘PROJEK’ ialah merujuk kepada satu aktiviti yang dilakukan untuk mencapai sesuatu objektif seperti mencipta sesuatu produk atau servis yang mana aktiviti ini terikat dengan JANGKAMASA tertentu (ada waktu mula dan waktu akhir), di dalam SKOP tertentu dah juga bergantung kepada SUMBER tertentu. Sumber pula terdiri daripada kewangan, tenaga kerja, dan juga bahan-bahan tertentu.

Tuan Syamsul Adlan Mahrim www.syamsuladlan.com

Kita pergi kepada proses dan seterusnya langkah-langkah dalam Project Management dahulu. Proses ini sangat penting dalam Project Management. Di bawah ini saya senaraikan proses-proses penting yang berkaitan dengan Project Management.

Ada 9 proses yang anda perlu titikberatkan dan susun sebelum melaksanakan sesuatu projek tidak kira projek itu besar atau kecil.

1. Intergration Management

Proses ini memastikan bahagian intergrate projek yang berbeza antara satu sama lain.

2. Scope Management

Proses ini membolehkan Pengurus Projek atau Project Manager menentukan skop dan memperuntukkan kerja bagi memastikan sesuatu projek itu berjaya.

3. Time Management

Proses ini adalah suatu tindakan untuk merancang dan melaksana projek dengan cekap bagi meningkatkan produktiviti.

4. Quality Management

Proses ini memastikan bahawa projek itu dirancang dengan cara yang tidak menyimpang dari tujuan asal projek itu dibina.

5. Cost Management

Proses ini sangat sangat penting. Proses ini menentukan kos yang berbeza yang berkaitan dengan projek. Kenal pasti apakah kos tetap dan kos berubah yang terlibat sebelum menjalankan projek tersebut.

6. Human Resource Management

Proses ini berkatan dengan mengkaji, membangun dan mengurus pasukan projek.

7. Communications Management

Ia adalah proses memenuhi keperluan sesuatu projek sebelum projek itu dilaksanakan.

8. Risk Management

Ia adalah proses mengenalpasti dan memberi respon kepada faktor risiko yang timbul dalam projek tersebut.

9. Procurement Management

Proses ini menentukan bila dan bagaimana untuk membeli sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu projek.

 

Apakah langkah-langkah yang perlu anda sebagai Project Manager ambil dalam membantu menstrukturkan usaha anda dan memudahkan mereka yang terlibat dalam projek tersebut menganlpasti adakah projek itu logik atau realistik serta terkawal sepanjang projek itu dilaksanakan dalam tempoh masa tertentu yang telah ditetapkan.

Antara langkah-langkah yang ada mesti kenalpasti dalam Project Management adalah

  • Inisiasi Projek (Project Initiation)
  • Perancangan projek (Project Planning)
  • Pelaksanaan projek (Project Execution)
  • Pemantauan dan kawalan projek (Project Monitoring and Control)
  • Penutupan projek (Project Closure)

#sayappelangi 

[social_media_link]

You may also like

Leave a Comment